جایزه بزرگ کمپین "به بان در مسیر جهانی شدن"

بازدید از غرفه شرکت "دارویی به بان شیمی" در نمایشگاه "مدیکا آلمان"

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمائید.

سمت سازمانی(*)
لطفا سمت سازمانی خود را وارد نمائید

نام مرکز درمانی(*)
لطفا نام مرکز درمانی خود را وارد نمائید

شماره تلفن همراه(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید ( فقط عدد )

آدرس ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمائید.

رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمائید.

آخرین مدرک تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمائید.

لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر زیر وارد نمائید
کد امنیتی(*)
کد امنیتیکد وارد شده صحیح نمی باشد. لطفا عدد نمایش داده شده را در کادر وارد نمائید

 
1- مطابق با آخرین گایدلاین CDC در خصوص ضدعفونی و استریلیزاسیون ، دو ابزار پرخطر که در حیطه ابزار نیمه بحرانی رده بندی میشوند ولی به اندازه ابزار بحرانی دارای ریسک هستند ، کدامند؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

2- کدام گزینه ترتیب مقاومت میکرواورگانیسم ها نسبت به ضدعفونی کننده ها را به درستی نشان داده است؟ (از قوی به ضعیف)
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

3- کدام یک از میکرواورگانیسمهای زیر تنها با استریل کردن به طور کامل حذف میشود؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

4- مطابق با رده بندی اسپالدینگ ، کدام گزینه در موردمراحل گندزدایی ابزار نیمه بحرانی (Semicritical) صحیح است؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

5- کدام عفونت سالانه بیشترین نرخ عفونتهای بیمارستانی را نشان میدهد؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

6- کدام پایه شیمیایی هرگز برای اسکراب جراحی استفاده نشده و نمیشود؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

7- بهترین جایگزین ترکیبات یددار (بتادین) جهت پرپ پوستی بیمار پیش از عمل جراحی کدام است؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

8- پیشگیری از کدامیک از عفونتهای زیر جزو احتیاطهای تماسی (Contact Precautions) میباشد؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

9- مطابق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO) فاصله استاندارد بین تخت های بیماران بستری حداقل چقدر باید باشد؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )

10- کدامیک جزو علائم بیمار مبتلا به ابولا نمیباشد؟
یک گزینه را انتخاب کنید :(*)

( یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید )