شرکت دارویی به بان شیمی از افراد با مهارت های زیر دعوت به همکاری می نماید:
- مدیر و کارشناس آشنا به علم بازاریابی با سابقه اجرایی مرتبط
- مدیر و کارشناس با تجربه ی فروش
متقاضیان می توانند مشخصات فردی و سوابق شغلی خود را در قالب فرم زیر ارسال نمایند.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
فرم درخواست همکاری
JoomShaper