بازارهای اصلی


به بان شیمی

 

شرکت دارویی به بان شیمی در بازارهای مختلف دارای مراکز کسب و کار راهبردی مستقل می باشد به طوریکه محصولات ، سیاستهای بازاریابی و فروش هر یک از این مراکز به طور مجزا ولی یکپارچه مدیریت و نظارت می گردند. لذا هر یک از مخاطبین، مشتریان و بازدید کنندگان این سایت بر اساس نیاز خود می توانند از سایت تخصصی هر مرکز کسب و کار راهبردی دیدن نمایند و خدمات و محصولات مورد نظر خود را جستجو کنند

JoomShaper