چهارشنبه, 26 خرداد 1395 ساعت 12:40

برگزاری ضیافت مشتریان ارزنده بازار مصارف صنعتی شرکت دارویی به بان شیمی

در راستای تعامل سازنده و موثر با مشتریان، ضیافت مشتریان ارزنده شرکت دارویی به بان شیمی با حضور نمایندگان و متخصصان حوزه ضدعفونی شرکتهای منتخب در بخش مصارف صنعتی در روز چهارشنبه 12 خرداد در هتل بزرگ تهران برگزار گردید. در این مراسم آقای دکتر شاهمرادی مدیرعامل گروه صنعتی به بان ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین به بیان اهداف و برنامه های آتی گروه صنعتی به بان پرداخت. وی در ادامه افزود که مشتری مداری از اولویت های گروه صنعتی به بان بوده و خواهد بود و این مجموعه همواره در تلاش است تا با تلفیق متعادل و مناسب میان حلقه های كاركنان و مشتریان، برقراری پیوند و ارتباطی تنگاتنگ میان آن ها، منافع آن ها را به بهترین وجه تأمین كند.
همچنین در بخش پایانی این مراسم، آقای مهندس اربابی به معرفی محصولات جدید به بان در حوزه ی مصارف صنعتی پرداخت. معرفی  محصولات جدید شرکت دارویی به بان شیمی در حوزه شوینده ها و ضدعفونی کننده های صنعت غذا انقلابی در حوزه ی سلامت غذایی کشور محسوب می شود. این محصولات به طور تخصصی برای هر یک از صنایع لبنی، گوشتی، آشامیدنی و میوه و سبزی فرموله شده و آماده ی ارائه به صنعت غذای کشور هستند.

 Untitled-11

JoomShaper