شنبه, 06 دی 1393 ساعت 11:11

دعوت به همکاری مطلب ویژه

شرکت دارویی به بان شیمی در راستای تکیمل منایع انسانی خود از افراد با تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید:

مدیر و کارشناس آشنا به علم بازاریابی با سابقه اجرایی مرتبط

مدیر و کارشناس با تجربه فروش

 

متقاضیان می توانند مشخصات فردی و سوابق شغلی خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال نمایند. به رزومه های دریافت شده در واحد منابع انسانی سازمان رسیدگی و افراد واجد صلاحیت به مصاحبه دعوت خواهند شد.

فرم استخدام

JoomShaper