فرم ثبت سفارش
 • id
 • تاریخ سفارش
  calendar
 • پرسیدین 15
 • سپتی سرفیس
 • سپتی سیدین-عمومی
 • سپتی ژل
 • پركلين
 • تست کیت شیمیایی پرسیدین 15%
 • به آزمون
 • دیسپنسر هولدر ساده
پرسیدین 15% گرید غذایی

ضدعفونی :

سطوح دستگاه ها (COP )

CIP  سیستم

 

سپتی سرفیس

ضدعفونی :

آماده مصرف برای سطوح

سپتی سیدین-عمومی

محلول ضدعفونی کننده دست کارکنان

سپتی ژل

ژل ضدعفونی کننده دست کارکنان

پركلين 5 لیتری

شوینده سطوح

تست کیت شیمیایی پرسیدین 15%

سنجش ماده موثره پرسیدین

به آزمون

کیت سنجش کیفیت میکروبی آب

دیسپنسر هولدر ساده

هولدر دیواری سپتی سیدین

JoomShaper