محصولات غذایی

به آزمون تخصصی

به آزمون تخصصی

آزمون تخصصی شناسایی گونه های خانواده انتروباکتریاسه

به آزمون عمومی

به آزمون عمومی

آزمون عمومی جهت شناسایی کلی فرم در آب

دستگاه مه پاش سرد

دستگاه مه پاش سرد

دستگاه اسپری برقی برای پاشش مواد ضدعفونی کننده

دستگاه مه پاش گرم

دستگاه مه پاش گرم

دستگاه ضدعفونی کننده فضای سالن ها

سپتی سرفیس

سپتی سرفیس

اسپری آماده مصرف ضدعفونی کننده سریع سطوح

سپتی سیدین - جی

سپتی سیدین - جی

اسپری ضدعفونی کننده دست

سپتی ژل

سپتی ژل

ژل الکلی ضدعفونی کننده پوست دست حاوی عصاره آلوئه ورا و ویتامین E

پرسیدین 15% گرید غذایی

پرسیدین 15% گرید غذایی

ضدعفونی کننده قوی بر پایه پر استیک اسید

پرکلین به بان (LF)

پرکلین به بان (LF)

محلول شوینده قوی قلیایی

JoomShaper